Kas tai yra TAS?
TAS tai – sutrumpintas anglų kalboje psichologinio sindromo Parental Alienation Syndrome pavadinimas. Lietuvių kalboje tai reikštų vieno iš tėvų (dažniausiai tėvo) atstūmimo sindromas. Patogumo dėlei šis sindromas šiame internetiniame puslapyje vadinamas TAS ( Tėvų Atstūmimo Sindromas).

Kas tai per sindromas?
Sindromas – tai yra fizinės ar psichinės sveikatos sutrikimas. Vieno iš tėvų atstūmimo sindromas – tai kažkas tai tokio labai nemalonaus. Pagrindas šiam sutrikimui atsirasti yra tėvų skyrybos. Vaikai, kurie įgyja šį sindromą, vieną iš tėvų (dažniausiai tėvą) ima atstumti, nes mano, kad jis yra negeras. Kartais tokie vaikai ima jo nekęsti arba ima jo nepaprastai bijoti. Jie savo tėvo (retais atvejais motinos) visiškai nebenori matyti, nors anksčiau jų santykiai buvo normalūs, netgi puikūs. Psichologai ir psichiatrai tai vadina vieno iš tėvų atstūmimo sindromu (sutrumpintai TAS).
Čia toliau paprastumo dėlei mes vadinsime šį sutrikimą tėvo atstūmimo sindromu, nes beveik visada būna atstumiamas tėvas. Labai retais atvejais pasitaiko, kad būna atstumiama motina.
Kaip gi atsitinka, kad tu pradedi tėvą atstumti, kai tuo tarpu anksčiau jį mėgai, net mylėjai? Gal net labai mylėjai? Čia žemiau išvardinti keletas pavyzdžių, kaip tai galėjo atsitikti, kad tu nutraukei bet kokius ryšius su savo tėvu:
• Tavo motina dažnai pasakoja visokius negerus dalykus apie tavo tėvą. Tie pasakojimai neatitinka tiesos, iškraipomi ir paverčiami labai neigiamais. Dažnai tokie neigiami pasakojimai niekada nebuvo tikrovėje įvykę, jie yra motinos išgalvoti. Motina tau pasakoja neigiamus dalykus apie tėvą taip dažnai, kad tu ir pats imi tikėti, kad tavo tėvas yra labai blogas žmogus. Tu ir pats pradedi apie savo tėvą blogai kalbėti.
• Tavo motina gali būti labai pikta ar labai nusiminusi, net verkti, jei tu buvai susitikęs su savo tėvu ar buvai pas jį svečiuose. Motina gali labai verkti ir tau priekaištauti, kad tau paprasčiausiai geriau su tėvu nesusitikti, pas tėvą nebeiti, kad tik motina būtų ramesnė ir taip labai nesisielotų. Kartais tėvai, matydami, kaip vaikui sunku būna namuose su pykstančia ir verkiančia motina, patys nusprendžia santykius su vaikais nutraukti, kad jie dėl motinos verksmų ir priekaištų nesijaustų tokie nelaimingi po pasimatymo su tėvu.
• Dažniau ar rečiau motina tau tiesiai pasako, kad ji nenori, kad tu bendrautum su tėvu, o ypač kad eitum pas jį į svečius. Nepamiršta tau priminti, jog tavo bendravimą su tėvu ji suvokia kaip meilės jai išdavystę.
• Tavo motina stengiasi, kad tavo sutarti su tėvu susitikimai neįvyktų. Ji pasirūpina, kad tu nebūtum namie, kai tavo tėvas ateis tavęs pasiimti. Arba ji iš vis neatsiliepia arba neatidaro durų, kai tėvas pas tave atėjęs prie durų stovi.
• Motina neperduoda tau laiškų nuo tavo tėvo. Ji pasistengia laiškus ar atvirukus sunaikinti, kol tu to dar nepastebėjai. Taigi tu negali perskaityti , kad tėvas tave vis labai myli. Priešingai, tu imi galvoti, kad tėvas iš tiesų tavęs nemyli ir yra toks blogas, kaip motina pasakoja.
Gali būti, kad tavo motina dar daugiau ar kitokių būdų naudoja tavo santykiams su tėvu sugadinti. Tai, kas čia prieš tai išvardinta nereiškia, kad visi tie būdai vienu metu taikomi, bet gali būti, kad vienas ar kitas iš jų arba pakaitom.
Tėvą tu atstumi ne iš karto, ne per dieną ir ne dvi. Tai trunka ilgesnį laiką. Jei motinai pasiseka pasiekti, kad tu kurį laiką tėvo nematai ir nieko apie jį nebežinai, tai tuo atveju TAS sindromas išsivysto daug greičiau, nes prarastą ryšį vaikui atstatyti yra labai sunku. Kas čia parašyta apie galimą motinos elgesį, galima taikyti ir tėvui, jei tu su juo gyveni ir jis stengiasi be rimtos priežasties nutraukti tavo ir tavo mamos bendravimą arba jį labai apsunkinti tiek, kad jūs su skyrium gyvenančia mama susvetimėtumėt.
TAS sindromas turi kelis laipsnius. Kartais jis yra taip toli pažengęs (tai trečiasis, sunkiausias TAS laipsnis) kad tu imi atstumti ne tik savo tėvą, bet ir senelius iš tėvo pusės, dėdes, tetas, nutrūksta ryšys su pusbroliais ir pusseserėmis.
Kaip atsiranda TAS?
TAS atsiranda po tėvų skyrybų. Kartais nuo pat pirmos tėvų skyrybų dienos vaikai nebemato savo tėvo, bet dar dažnokai su juo susitinka, lankosi pas tėvą svečiuose. Bet palaipsniui apsilankymai pas tėvą darosi retesni, nes vaikas nenori, kad mama dėl jo bendravimo su tėvu nervintųsi. Vaikas yra priverstas susitaikyti su tėvo netektim, nes, gyvendamas pas motiną, vaikas yra nuo jos priklausomas. TAS pradeda vystytis tada, kai vaikui yra sudaromos neįmanomos sąlygos matytis ir bendrauti su tėvu, užkertami visi keliai jo ir tėvo draugystei. Kuo ilgiau vaiko ir tėvo ryšys bus nutrauktas, tuo sunkiau vaikui bus prisiminti, kad tėvas yra geras ir jį myli ir tuo sunkiau bus vaikui atstatyti ryšį su tėvu.
Vaikas nesąmoningai gali padėti nutraukti ryšį su tėvu. Kadangi vaikas, gyvendamas pas motiną, yra nuo jos priklausomas, privalo klausyti motinos, pasiduoda jos įsitikinimams, kad tėvas yra blogas ar kad tėvas tik blogo vaikui linki ir jam kenkia. Labai dažnai tai būna išgalvota netiesa. Bet vaikas to nesupranta. Ir net teisme vaikas gali pasakyti, kad tėvas blogas ir jis nenori tėvo matyti. Žinoma, po tokių vaiko žodžių bendravimas gali būti visiškai nebeįmanomas. Ne todėl, kad tėvas būtų blogas ar vaiko nemylėtų, nenorėtų matyti. O todėl, kad vaikas, tikėdamas motinos žodžiais, patvirtina melagingus motinos kaltinimus tėvo atžvilgiu.
Kaip dažnai pasitaiko TAS Lietuvoje?
Labai gaila, bet iki šiol Lietuvoje nėra atlikti jokie tyrimai tuo klausimu. Kitose šalyse (Jungtinėse Amerikos Valstijose, Anglijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Ispanijoje, Vokietijoje, Kanadoje, Australijoje ir kt.) yra padaryti tyrimai, kur patvirtinta, kad po tėvų skyrybų nuo 25% iki 50% vaikų praranda ryšį su atskirai gyvenančiu tėvu ar net su seneliais iš tėvo pusės ar net visa tėvo gimine ir jo draugais. Tai – labai didelis skaičius, nes tie vaikai, turėdami normalius, mylinčius tėvus, auga pusiau našlaičiai, o jų sąmonė yra nuodijama nepasitikėjimu, neapykanta ir pykčiu. Kad Lietuvoje tai taip pat vyksta nuolatos – parodo pasikartojantys straipsniai spaudoje, kur atstumiami tėvai ieško pagalbos, norėdami išsaugoti savo ryšį su vaikais. Vaiko teisų apsaugos kontrolierės metinėse ataskaitose kasmet skaičiuojama po keletą šimtų atstumiamų tėvų nusiskundimų dėl bendravimo su savo skyrium gyvenančiais vaikais trukdymo.
Kokios TAS pasekmės?
Vaikas, susirgęs TAS sindromu, praranda vieną iš tėvų dėl jam įgytos neapykantos ar baimės dėl antrojo iš tėvų, pas kurį gyvena, veiksmų bei įtakos vaikui. Tai – netektis, kuri yra lydima širdies skausmo ir liūdesio. Bet toks vaikas su TAS negali liūdėti, nes jis turi klausyti to iš tėvų, pas kurį gyvena ir neliūdinti jo/jos, o priešingai – padėti ir palaikyti jo/jos pusę (net ir tuo atveju, kai vaikas puikiai suvokia, kad tai netiesa). Vaikui, turinčiam TAS sindromą, sunku susigaudyti, kur tiesa, o kur melas. Net apie kitus dalykus kalbant tokiam vaikui yra sunku turėti savo nuomonę. Nes motina jam visada pasakydavo ir nurodydavo, kaip jis turi galvoti, ką daryti ir ką jis turi sakyti ar nesakyti. Vaikai su TAS sindromu gali labai bijoti susitikti savo tėvą, o sutikę – elgtis isteriškai.
Tėvas, kurio santykiai su vaiku yra nutraukti ne dėl jo noro, labai pergyvena. Jis jaučiasi bejėgis, nes jam labai sunku apsiginti prieš melą ir neteisybę, kaip apie jį yra pasakojama. Dar sunkiau, jei jo vaikas, kurį jis myli, pakartoja supykusios motinos melagingus kaltinimus. Tokioje situacijoje tėvas gali susirgti depresija.
Jei tavo ryšys su skyrium gyvenančiu tėvu/mama nutrūkęs…
Jei tu daugiau nebebendrauji su vienu iš tėvų, tai nereiškia, kad tai dėl TAS sindromo. Gali būti, kad tėvas ar motina, su kuriuo tu daugiau nebendrauji, iš tikrųjų kažką negero padarė, tave skriaudė ar nesirūpino, dėl ko iš tiesų geriau yra su juo nebendrauti. Gal būt tėvas ar motina, kuris po skyrybų gyvena atskirai, pats nebenori bendrauti. Tai tu turėtum pats bandyti išsiaiškinti. Apie TAS sindromą galima kalbėti tada, kai vaikas tiki NETEISINGAIS kaltinimais tėvui ir nepagrįstai neigiamai piešiamu tėvo paveikslu.
Jei tu abejoji, kad tavo tėvas yra blogas žmogus, kalbėk, klausk žmonių, kurie tavo tėvą pažįsta ar pažinojo. Paklausk, ką jie apie tavo tėvą galvoja? Paklausk, kaip jis su tavim elgėsi, ar tave mylėjo? Pagalvok, ką tavo motina apie tėvą pasakoja. Pabandyk pats prisiminti, koks tėvas buvo. Palygink, ar atsiliepimai apie tėvą panašūs? Ar panašiai apie tavo tėvą pasakoja jį pažįstantys žmonės ir tavo motina?
Gali būti, kad tavo tėvas nebesistengia su tavim bendrauti. Bet neskubėk daryti išvadų. Taip gali būti ne todėl, kad jis tavęs nebemyli, ar kad nebenori tavęs matyti. Greičiausiai, jis daug kartų bandė su tavim susisiekti, bet nesėkmingai. Jis prarado viltį ir nebežino kaip, kur kreiptis, ką daryti, kad išsaugoti judviejų bendravimą. Gal būt jis matė, kad dėl judviejų bendravimo iškildavo problemų tarp tavęs ir tavo motinos? Dėl to jis nusprendė geriau nebendrauti, kad tu namie pas motiną turėtum ramybę. Tėvui, prarandančiam ryšį su vaiku yra be galo sunku nuspręsti, kaip ir ką daryti, kad tą ryšį vėl sugrąžinti.
Iš N prisiminimų: « Mano mama daug kartų yra man sakiusi, kad mano tėvas mane skriausdavo. Bet aš to niekaip negaliu prisiminti. Gal būt jis kada ir sudavė man per užpakalį, bet jei aš to negaliu prisiminti, matyt, kad tai nebuvo rimtas skriaudimas. Motina man apie skriaudimą taip įtikinamai ir dažnai kalbėdavo, kad aš pats pradėjau tuo tikėti. Dar geriau, aš net Vaiko Teisių Apsaugos Tarnyboje pasakiau, kad tėvas mane skriaudė, nors pats to jokio panašaus atvejo neprisimenu. Žinoma, mano tėvas nebuvo „super – tėtis“, bet aš prisimenu labai daug gerų dalykų apie savo tėvą. »
Ar norėtum vėl bendrauti su savo tėvu/mama?
Ar jauti, kad vėl norėtum su tėvu bendrauti, jį susigrąžinti? Jei taip, tai susimąstyk, ko tu iš tų santykių tikiesi? Pasitark su žmonėmis iš tavo aplinkos, kuriais pasitiki. Jei išdrįsti, pasakyk apie savo ketinimą savo motinai.
Iš N prisiminimų: « Aš savo tėvo nemačiau 10 metų. Tuo laikotarpiu gyvenau studentų bendrabutyje. Aš parašiau jam laišką ir jis man paskambino. Mudu su tėvu susitarėme susitikti kavinėje. Mano motina ir broliai nieko apie tai nežinojo. Aš norėjau pirma vienas apsižvalgyti, pamatyti, kas tas mano tėvas. Jei mano motina būtų apie tai žinojusi, ji būtų pasiutusio iš pykčio… »
Jei savo tėvo ilgą laiką nematei, tai gali būti labai jaudinantis momentas vėl jį susitikti. Jei tu jo apie savo ketinimus neįspėjęs staiga prie jo namų durų atsirasi, jis gali labai sutrikti. Internetas – labai tinkama priemonė kontaktui pradėti, nerizikuojant, kad abi pusės iš karto bus užkluptos nenumatytų jausmų srauto. Nenustebk ir neniršk, jei tavo tėvas nelabai skubės su atsakymu. Tėvas greičiausiai visą tą laiką tikėjosi susigrąžinti ryšį su tavim, bet kai pagaliau tai įvyksta, jam reikia laiko, kad patikėtų, kad tai tiesa.
Iš N prisiminimų: « Tėvas į mano laišką atsakė tik po trijų savaičių! Aš buvau jau nusprendęs, kad iš mano bandymo nieko neišeis. Laiške aš neparašiau savo telefono numerio, nes tėvo skambučio kažkodėl tai bijojau. Bet jis man paskambino i mokyklą! Sekretorė atėjo manęs pakviesti ir pasakė, kad man skambina mano tėvas. Pirmoji mano mintis buvo, kad aš neturiu tėvo… »
Gali būti, kad jūsų ryšys bendravimo pradžioje nebus abipusiai malonus. Gali būti, kad tu apie savo tėvą pasakei dalykų, kurie neatitinka tiesos. Gali būti, kad tavo tėvas tave nuvylė ar nepadarė kažko, ko tu tikėjaisi. Ką tuomet daryti? Vieni nori apie tai išsikalbėti, išsiaiškinti. Kiti – nebekartoti to, kas buvo, pasistengti pamiršti nuoskaudas ir bendravimą pradėti iš naujo. Lyg tai tą sunkų abiems periodą « iškirpti » iš judviejų praeities. Gali pasiūlyti savo tėvui paskaityti tai, ką tu dabar skaitai šiame internetiniame puslapyje.
Svarbiausia, nesiskubinti. Duok sau pačiam ir savo tėvui laiko priprasti prie tos naujienos, kad galima viską grąžinti į normalią situaciją. Dar noriu patarti, nesitikėk labai daug iš jūsų bendravimo, ypač pradžioje. Su laiku, kai jūs vėl vienas prie kito priprasite, judviejų bendravimas turėtų tapti toks, koks ir būna tarp tėvo ir vaikų, t.y. malonus ir artimas.
Iš N prisiminimų: « Kai aš savo tėvą pirmą kartą po daugelio metų vėl pamačiau, aš jam papasakojau, kas vyko mūsų namuose jam išėjus. Jis buvo sukrėstas! Vėliau mes niekada daugiau apie tai nekalbėjome. Man tai buvo priimtina, nes aš džiaugiausi dėl mudviejų atnaujintų santykių. Aš susigrąžinau savo tėvą, bet iš kitos pusės man prireikė net dviejų metų, kol aš apsipratau su mintim, kad aš vėl turiu tėvą. »
Gali atsitikti, kad dėl atnaujinto bendravimo su tėvu tavo santykiai su motina taps labai įtempti. Tai gali išaugti iki konfliktinės situacijos (ypač, jei būsi kaltinamas ją išdavęs, nors iš tikrųjų tai nėra išdavystė, jei tu nori bendrauti su savo tėvu, jei tau bus keliamas reikalavimas nutraukti santykius su tėvu). Gali būti, kad kuriam tai laikui nutrūks tavo santykiai su motina. Pasistenk su ja būti kantrus ir kalbėtis. Tavo motinai yra nelengva pripažinti, kad ji praeityje neteisingai elgėsi tavo ir tavo tėvo atžvilgiu, kad padarė klaidų.
Parengta pagal:
1. Simpoziumo apie PAS Briuselyje medžiagą, 2007-02-13
2. http://www.wieismijnvader.nl/

Besiskiriančių ir išsiskyrusių tėvų vaikams
Jei atsitiko taip, kad tavo mama ir tėtis nusprendė gyventi atskirai, tai dar nereiškia, kad jie tavęs nemyli. Jų tarpusavio santykių pasikeitimas yra labai nemalonus tau, tačiau tu dėl to nekaltas. Nekaltas joks vaikas, jei tėvai nebesugyvena ir nori išsiskirti. Pastaruoju laiku skyrybos- gana dažnas reiškinys. Tad vaikų, patekusių į situaciją kaip tu, yra gana daug. Kaip lengviau išgyventi tėvų skyrybas, kaip nepasimesti tarp savo jausmų ir išgyvenimų tau gali padėti informacija šiame tinklapyje .