2009 metais buvo publikuotos daugiamečio tyrimo ( 1989-2008) dėl TA ir TAS Kanadoje išvados.

Pastaruoju metu vis didėja visuomenės dėmesys dėl Tėvų Atstūmimo ir Tėvų Atstūmimo Sindromo. Visuomeninės vyrų organizacijos kaltina motinas, kurios po skyrybų pasistengia nutraukti tėvo ir vaikų santykius. Vyrai kaltina teismus dėl vyrų diskriminacijos, kai teismai po skyrybų išimtinai palaiko motinos pusę. N. Bala, S.Hunt ir C.McCarney iš Qween`s Universiteto Teises fakulteto atliko tyrimą “Mitai, realybė ir abejonės 1989-2008″
Buvo tirti 145 atvejai, kai teismas sprendė ar yra Tėvų Atstūmimo požymių. 1989-1998 metais iš 34 atvejų 18 buvo nustatytas tėvų atstūmimas. 1999-2008 metais iš 111 atvejų tokių buvo 71. Išvada, jog per pastaruosius 10 metų tokių atvejų nuo 53% išaugo iki 64%.
Paaiškėjo, jog motinos 2 kartus dažniau, nei tėvai, yra tėvu atstūmimo proceso iniciatorės ir manipuliuoja vaikais, nustatydami juos prieš tėvą.
Tėvai daugiau, nei tris kartus, dažniau skundėsi dėl tėvų atstūmimo, nei motinos.
Į 83% bylų nagrinėjimą buvo kviečiami psichinės sveikatos ekspertai. 90% atvejų teismas sutiko su ekspertų nuomone.
Tais atvejais, jei teismas nustatydavo tėvų atstūmimą, 53% atvejų vaiko priežiūra būdavo patikima atstumtajam tėvui ir 16% bylų buvo nuspręsta dėl abiejų tėvų lygiavertės globos. Ypatingais atvejais teismas apribojo ar visiškai sustabdė tėvų atskyrimu užsiimančios motinos ar tėvo bendravimą su vaiku (10% iš visų tirtų bylų).
37 atvejais iš 145 (t.y. 26%) teismas paskyrė terapeutinę konsultaciją arba intervenciją. 19 atvejų vaikams ir 12 atvejų – kitiems šeimos nariams.
Šis tyrimas atskleidė, kad tėvų atstūmimas visada be išimties yra vykdomas vaiką auginančio tėvo prieš gyvenantį atskirai.
Išvada: turi būti pakoreguoti įstatymai, reguliuojantys šeimos , skyrybų bei vaikų priežiūros klausimus, kad būtų išvengta galimybė tėvų atstūmimo procesui. Pažymėta, jog tėvų atstūmimas atima šalies įstatymais numatytą vaiko teisę į abu tėvus, bei daro žalą jo psichologiniam vystymuisi.

Daugiau: