2013 metų gegužės 19 dieną pasirodė naujas ligų registras DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Nors jame nėra pažodžiui įvardijama diagnozė Tėvų Atstūmimo Sindromas, tačiau šio sindromo atitikimai kitais pavadinimais įpareigoja reiškinį diagnozuoti ir gydyti. Kaip išsireiškė Tėvų Atstūmimo Studijų Grupės lyderis, psichiatrijos profesorius William Bernet, M.D., DSM-5 jaučiama Tėvų Atstūmimo dvasia. Nors pažodžiui šis sutrikimas neįvardintas, tačiau tai neturėtų būti priežastimi šio sutrikimo nepastebėti.
Tėvų Atstūmimo Sindromui diagnozuoti pagal DSM-5 naudotini sekantys į Registrą įtraukti sutrikimai ir/ar diagnozės:
1.Tėvų-vaikų santykių problema. DSM-5 tai nebėra vien pavadinimas, tačiau išsirutuliojo į diskusiją, kuri aiškiai apibrėžė suformuluotus požymius:
Diskusija išaiškina, jog pažintinės problemos tėvų-vaikų santykių srityje gali turėti neigiamų požymių ar kitų ketinimų/intencijų, priešiškumo ar net pastangų kito padarymu “ atpirkimo ožiu” ( nepagrįsto kaltės/atsakomybės suvertimo kitam) ar neteisėtai ir neteisingai išugdytus susvetimėjimo jausmus.
Tai yra pakankamai geras apibūdinimas vaiko požiūrio ir jausmų į atstumtą tėvą, tačiau šiame apibūdinime vietoje “ atstumtas” nesėkmingai panaudotas išsireiškimas “susvetimėjęs”.
2.Vaiko psichologinis žalojimas (Child psychological abuse) yra nauja diagnozė DSM-5. Tai yra apibūdinama kaip “neatsitiktinis tėvo/motinos ar vaiką prižiūrinčio asmens verbalinis( žodinis) ar simbolinis aktas/veiksmas, turintis pagrįsta potencialą padaryti vaikui didelę psichologinę žalą“.
Daugeliu atvejų tėvų atstūmimą vykdančiojo tėvo/motinos ( t.y. programuotojo) elgesys atitinka čia aprašytą vaiko psichologinio žalojimo apibrėžimą.
3.Vaikas, kenčiantis/ paveiktas dėl tėvų destruktyvių santykių (Child affected by parental relationship distress). Tai taip pat nauja į DSM-5 įtraukta diagnozė. Ji turėtų būti naudojama, kai: „specialisto dėmesio centre aiškiai stebimi klinikiniai požymiai, atsiradę vaikui dėl tėvų tarpusavio nesantaikos ( kaip pavyzdžiui: didžiulių/gilių konfliktų, baimės, menkinimo/niekinimo), įskaitant poveikį vaiko psichikai ar kitiems fiziniams sutrikimams.
Tai labai tikslus apibūdinimas, kai kalbama apie tėvų atstūmimą.
4.Netikras sutrikimas, sukeltas / įdiegtas kitam (Factitious disorder imposed on another) yra DSM-5 terminologija, vartojama netikram sutrikimui, įdiegtam per tarpininką arba Miunhauzeno sindromui per tarpininką (Munchausen disorder by proxy) diagnozuoti. Jo apibrėžimas yra: „fizinių ar psichologinių požymių ar simptomų imitavimas, arba sužeidimo, traumos ar ligos imitavimas, susijęs su apgaule“.Kai kuriais atvejais taip yra apibūdinamas elgesys vieno iš tėvų, programuojančio vaiką nekęsti skyrium gyvenančio tėvo.

Tarp kitko, pažodinis TAS įrašymas į DSM-5 nėra taip jau labai būtinas, nes jau dabar JAV ir kitų valstybių teisininkai yra priėję išvados, jog TAS specialistų pakankamai ištirtas ir pripažintas, tad nelieka abejonių jo egzistavimu. Todėl TAS sąvoka, kaip priežastis ar pasekmė, gali būti naudojama ( beje, ir yra naudojama) teismų praktikoje, priimant sprendimus ginčuose dėl vaikų. Šiuo metu naudojamuose DSM-5 ir TLK-10 yra pakankamai TAS simptomus atitinkančių diagnozių.

Tėvų Atstūmimo Studijų Grupė (PASG) dėl DSM-5
Tėvų Atstūmimo Studijų Grupės ( Parental Alienation Study Group, toliau sutrumpintai PASG) nariai, kurių šiuo metu yra apie 700 asmenų, daugiausia psichiatrijos bei psichologijos specialistai iš daugiau, kaip 55-ties šalių, tokių kaip: Afganistanas, Anglija, Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Brazilija, Kanada, Čilė, Kolumbija, Kosta Rika, Čekijos Respublika, Suomija, Vokietija, Islandija, Indija, Izraelis, Italija, Japonija, Lietuva, Meksika, Nyderlandų Karalystė, Norvegija, Paragvajus, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija, JAV, ir kitų sutinka, kad tėvų atstūmimo sindromas, kaip diagnozė, turėtų būti įtrauktas į Penktąjį Tarptautinį Psichinių Ligų Registrą DSM-5( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ) bei į 11-ąją Tarptautinio Ligų Registro ( TLK) leidimą (International Classification of Diseases – Eleventh Edition (ICD-11). PASG nariai taip pat yra suinteresuoti tėvų atstūmimo priežasčių tyrimais, evaliuacija bei patyrusių tėvų atstūmimą (vaikų bei suaugusiųjų) konsultavimu bei gydymu.