Kadangi nuo praeito šimtmečio 8-ojo dešimtmečio Vakarų valstybėse ( taip pat ir Lietuvoje) po skyrybų vaikai masiškai, išskyrus vieną-kitą nestandartinį atveją, lieka augti su motinomis, pastebėta, jog tėvų – vyrų vaidmuo vaikų gyvenime yra minimalizuotas. Tai sukėlė tam tikrų pokyčių visuomenės psichologinėje struktūroje bei kelia nerimą sociologams, psichologams, pedagogams ir kt. sričių žinovams. Dėl tos priežasties pradėta tyrinėti tokio vaikų auklėjimo pasekmės. Vienas iš tokių tyrimų pateikiamas čia žemiau.
Prieš nutraukdami vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo/motinos ryšį, paskaitykite tyrimo išvadas. Ir jei IŠ TIESŲ MYLITE SAVO VAIKUS, IR LINKITE JIEMS LAIMINGOS ATEITIES – tai leiskite jiems susidaryti tvirtus emocinius pagrindus. Trisdešimt metų trukęs tyrimas „Šeima be tėvo“, atliktas Anglijos organizacijos CIVITAS ( Institute for the study of civil society) rezultatai susumuoti 2002 m. ir redaguoti Rebeccos O`Neill) parodė to svarbą.
Tyrimo rezultatai pavadinimu „ Šeimų be tėvo poveikis suaugusiems, vaikams ir visuomenei“ atskleidė išvadas dėl pasekmių vaikams, kurie augo be savo biologinio tėvo (dėl jo nebuvimo ar mirties) ar dėl ryšio su biologiniu tėvu nebuvimo:
1. Tokie vaikai 2,5 karto dažniau jaučiasi nelaimingesni, nei jų bendraamžiai ir 3.3 karto dažniau turi žemesnį savęs vertinimo faktorių (tai atsiliepia jų prestacijoms ir rezultatams).
2. 2 kartus dažniau turi sveikatos sutrikimų, nei abu tėvus turintys vaikai.
3. Panašus tyrimas Amerikoje atskleidė, kad iš 1400 tirtų šeimų 20-25% vaikų iš išsiskyrusių šeimų (auginami dažniausiai jų motinų) demonstravo depresyvų arba impulsyvų elgesį, neatsakingumą bei antisocialų elgesį. Tuo tarpu neišsiskyrusių šeimų tarpe – iki 10% atvejų.
4. Mokykloje išryškėja tokių vaikų sunkumai, mokantis skaičiuoti, skaityti, analizuoti.
5. Iki 50% turinčių problemų santykiuose su mokytojais – dėstytojais yra vaikai be tėvo.
6. 3 kartus dažniau nesugeba išlaikyti santykių su draugais.
7. Dažnai demonstruoja agresyvų elgesį prieš suaugusius bei silpnesnius, gadina ir naikina kitų žmonių turtą/daiktus.
8. 1,8 kartus dažniau turi psichosomatinių nusiskundimų (be aiškios priežasties galvos skausmas, pykinimas, pilvo skausmas, nuovargis ir pan.).
9. Be tėvo augantys vaikai 5 kartus dažniau tampa fizinio ir psichologinio smurto aukomis.
10. Tokie vaikai nuo patėvių smurto kenčia iki 70 kartų dažniau, nei nuo biologinių tėvų.
11. 2 kart dažniau pabėga iš namų.
12. Sulaukus paauglystės, seksualinį gyvenimą pradeda anksčiau: berniukai 2.28 karto; mergaitės – 1,6 karto.
13. 1,68 karto mergaitės tampa motinomis iki jų 18-ojo gimtadienio.
14. Paaugliai be tėvo nuo 11 iki 16 metų turi 25% didesnę galimybę padaryti nusikaltimus.
15. Jauni vyrai, užaugę be tėvo, turi 1,6 karto didesnę riziką tapti recidyvistais.
16. 50% dažniau pradeda jauname amžiuje rūkyti.
17. 40% dažniau ima jauname amžiuje vartoti alkoholinius gėrimus.
18. 20% dažniau ima vartoti narkotikus (iki 15 metų) ir 70% dažniau vartoja narkotikus 18- mečiai, užaugę be tėvo.
19. 2,7 kartus dažniau praleidinėja mokyklą ar nepasirodo darbe be priežasties.
20. 15,6 % dažniau būna pašalinami iš mokyklos.
21. 2 kartus dažniau nebaigia mokyklos.
Suaugę vaikai ( 30-mečiai) be tėvo:
• 2 kartus dažniau turi emocinių ir prisitaikymo problemų darbe ir kolektyve,
• 1,4 karto dažniau būna bedarbiais, o 1,3 karto dažniau – ilgalaikiais bedarbiais,
• jų uždirbamos pajamos būna iki 20% mažesnės, nei su abiem tėvais augusių vaikų,
• 1,7 karto turi didesnę galimybę tapti benamiais.
• 70% dažniau patenka į policijos akiratį, taip pat į kalėjimą,
• iki 25% suaugusių vaikų turi ilgalaikių emocinių problemų,
• iki 30% didesnę galimybę mirti,
• 70% turi problemų dėl kraujo cirkuliacijos,
• 56% didesnę galimybę dėl psichinių ligų simptomų,
• 27% didesnę galimybę kęsti chronišką neurologinį skausmą,
• 26% didesnę tikimybę aplamai blogai sveikatai.
• be tėvo augę vaikai gyvena vidutiniškai 4 metus trumpiau.
Tyrimas taip pat atskleidė „ šeimos be tėvo“ pasekmes moterims ir vyrams. Medžiaga ta tema ruošiama.
Tyrimo originalas anglų kalba: