2021-10-16 ABC FOX NEWS SIUŽETAS
„Jei probemos kyla dėl išlaikymo, tarnybos imsis veiksmų nemokamai, bet jei trukdoma bendrauti pagal teismo nustatytą tvarką – tėvas turi kovoti pats, samdydamasis advokatą. Susidaro vaizdas, kad pinigai yra svarbiau, nei vaikas”.
Kiek mums žinoma, tėvų atstūmimo atvejais JAV sąlygos kovoti ir tarnybų išprusimas yra žymiai geresnis, nei Lietuvoje. Turbūt proveržio pas mus, kol vaiko teisių politiką formuos aktyvūs tėvų atstūmimo neigėjai – Šakalienė ir Slušnys – sunku būtų tikėtis.
Siužetą anglų kalba žiūrėkite čia:
https://www.facebook.com/109576390973999/videos/356569582885641