Š.m. rugsėjo 12-14 dienomis Filadelfijoje ( JAV) vykusi 3 dienų konferencija tėvų atstūmimo klausimais buvo labai sėkminga: joje dalyvavo 160 dalyvių (plius 70 konferencijos stebėtojų internete- streamers), pranešimus skaitė 60 pranešėjų iš įvairių pasaulio šalių. Taip pat buvo skirtas didelis dėmesys atskiriems kryptingiems pranešimams bei pasitarimams ( workshop) tėvų atstūmimą patiriantiems tėvams, VTAT darbuotojams bei psichologams-praktikams, teisininkams ir tyrėjams tikslu pasidalinti patirtimi. Konferencijoje Filadelfijoje naujausių tyrimų TA srityje atradimais bei patirtimi dalijosi dalyviai iš 17 šalių. Deja, Lietuvos atstovų ten nebuvo: nei skaityti parnešimų, nei pasiklausyti, kaip kitose šalyse yra sprendžiamos tėvų atstūmimo sukeliamos problemos specialistai iš Lietuvos ir vėl nesusiruošė.