Per pastaruosius penkerius metus ( 2013-2017m.) Lietuvoje susituokė 107.131 pora. Per tą patį laikotarpį buvo nutrauktos 46.548 santuokos. Per tuos pačius penkerius metus su vienu iš tėvų liko gyventi 35.365 vaikai. Pagal nusistovėjusią Lietuvos teismų praktiką 96% iš tų vaikų po skyrybų liko gyventi su jų motinomis. Tai yra vien per pastaruosius penkerius metus Lietuvoje tokių vaikų skaičius pasiekė 33.950.

Vakarų valstybėse atliktų tyrimų metu nustatyta, jog po šeimos skyrybų apie 30-40 % atvejų vaikai patenka į tėvų atstūmimo programavimo dramą (Lietuvoje, deja, tokie tyrimai vis dar neatlikti). Tačiau, žinant įvykstančių skyrybų per metus skaičių, kuris yra analogiškas Vakarų valstybių statistikai, o kartais ją net ir viršija, galima daryti prielaidą, jog ir Lietuvoje situacija analogiška. Tad galima teigti, jog patarųjų penkerių metų laikotarpiu Lietuvoje nuo 10.185 iki 13.580 išsiskyrusių šeimų vaikų patyrė arba vis dar patiria lengvesnį ar sunkesnį tėvų atstūmimo procesą.

Situacijos, kur vaikai patiria psichologinį smurtą dėl tėvų atstūmimo programavimo, labai dažnai yra neatpažįstamos, vangiai sprendžiamos ar nesprendžiamos visai. Pagrindinė to priežastis – informacijos visuomenėje stoka, specialistų inkompetencija, motinystės mito gajumas ir moterų – specialisčių solidarumas su neatpažintos rušies psichologinio smurto – tėvų atstūmimo- prieš savo vaikus praktikuojančiais tėvais ( dažniausiai moterimis). Taip pat Lietuvoje nusistovėjusi teismų praktika sudaro prielaidas ydingos situacijos tęstinumui.

Būtina kuo skubiau užpildyti žinių, supratimo bei mokymų apie tėvų atstūmimą spragą. Mokymų tiek tėvams, tiek su šiuo reiškiniu susiduriantiems specialistams.

Skaičiai, verčiantys susimąstyti. Taip pat ir politikus. Tūkstančiai psichologiškai traumuojamų ir sutraumuotų vaikų taip pat turi teisę į laimingą ir saugią vaikystę. Nes vaikai – tai ateities visuomenė. O nelaiminga ir psichologiškai traumuota visuomenė – negarantuoja laimingos Lietuvos ateities.

P.S. 1.Duomenys paimti iš LT Statistikos departamento.
2.Į šiuos skaičius neįtrauktos oficialiai neregistruotos šeimos bei jose gimę vaikai, po partnerystės iširimo likę su vienu iš savo tėvų.