Aiškiausiai Tėvų Atstūmimas stebimas, kai vaiko tėvai kartu nebegyvena. Kai vienas iš tėvų, manipuliuodamas vaikais ir, palenkęs vaikus išimtinai savo pusėn, santykius su skyrium gyvenančiu tėvu/motina stipriai apriboja ar net visiškai nutraukia.
Susidaro beviltiškai skaudi situacija, kai mylintis tėvas/motina yra socialiai atmetamas bei eliminuojamas iš vaikų gyvenimo, o jo vaikai – net jau suaugę – lieka taip ir nesupratę, kad tėvas ar mama, kurį vaikai buvo mokomi nevertinti, žeminti ir net nekęsti, iš tiesų yra mylintis tėvas/mama, negalėjęs to vaikams parodyti ne dėl savo kaltės.
Tokie vaikai turi psichologinių sunkumų ir net suaugę nesugeba pilnavertiškai integruotis į visuomenę. Specialistai ir žinovai, tiriantys Tėvų Atstūmimą, su nerimu stebi šio reiškinio paplitimą, jie bando įspėti apie šio reiškinio mastus, nes tas reiškinys neša su savim dramatiškas pasekmes socialiniam gyvenimui, integracijai į visuomenę, visokio amžiaus bei lyties žmonėms.
Balandžio 25-ąją, Pasaulinę Supratimo apie Tėvų Atstūmimą, dieną, akcijų ir renginių metu kreipiamasi į žmones, prašant padėti atpažinti Tėvų Atstūmimo atvejus jų artimoje aplinkoje bei apsaugoti vaikus nuo šios rūšies emocinio-psichologinio žalojimo. Šią dieną ypatingai norima atkreipti VTAT darbuotojų, teisininkų bei kitų už vaikų teises ir laimingą vaikystę atsakingų darbuotojų bei instancijų dėmesį į vis dar vangiai spendžiamą tėvų atstūmimo problematiką, į vis dar pasitaikančią diskriminaciją tėvų-vyrų atžvilgiu tokiose bylose, nepakankamą darbuotojų kompetenciją ir/ar paprasčiausią nenorą keisti esamos tradiciškai nusistovėjusios tvarkos.
Balandžio 25-ąją:
• reikalaujama užtikrinti vaikų teisę lygiaverčiai būti auklėjamais ir globojamais abiejų savo tėvų, išsaugoti šeimos bei giminės ryšius su abiem kartu negyvenančiais savo tėvais.
• siekiama, kad tėvų atstūmimas būtų visuomenės bei teisininkų vertinamas kaip nusikaltimas vaikystei ir žmogiškumui, už ką vaiką nuteikinėjantis tėvas/motina bei valstybės tarnautojai, kurie tai toleruoja, susilauktų konkrečios bausmės.
• siekiama, kad būtų paruošta įstatyminė bazė bendravimo su vaiku sutartį ar teismo sprendimą ignoruojantiems tėvams greitai ir griežtai taikyti efektyvaus poveikio priemones.
• siekiama, kad alternuojama tėvystė būtų suvokiama kaip gyvenimo norma, kad tuo tikslu būtų padarytos atitinkamos CK pataisos, tokiu būdu iki minimumo apribojant galimybę piktybiškos motinos/ tėvo manipuliacijoms.
Ir, svarbiausia, kad mūsų vaikai augtų emociškai – psichologiškai nežalojami, o abiejų tėvų mylimi, auklėjami ir globojami.
Tai tokia balandžio 25-osios, Pasaulinės Supratimo apie Tėvų Atstūmimą, dienos esmė.

B.van der Weg-Bražiūnienė,
Tėvų Atstūmimo Studijų Grupės (PASG) narė
2015, parengta pagal goudi.be