Birutė van der Weg

Paskutinių dienų įvykiai rodo, kad teisinė sistema Lietuvoje nefunkcionuoja. Geriausias to pavyzdys – niekieno ir niekaip nesutramdoma savavaliaujanti ir įstatymo ribas ne kartą peržengusi motina. Niekas nesugeba ar nenori priversti jos paklusti galiojantiems įstatymams ir teismų sprendimams (šis straipsnis rašytas dar iki tol, kai Michaelis Rinau išsivežė dukrą iš Lietuvos ir buvo apkaltintas pagrobimu. – Red. past.).

Kaip analogiska situacija šiandien būtų sprendžiama Vakarų valstybėse? Iš šių pavyzdžių turėtų tai paaiškėti.

2007 m. vasario mėn. Briuselyje įvyko Tarptautinis simpoziumas PAS klausimais. Belgijos Senatorius G. Swennen paskelbė kryžiaus žygį prieš PAS ir paruošė 10 punktų programą tam įgyvendinti.

Štai 2007 m. Belgijoje, Antverpene, 38 metų ponia Christel M., dviejų dukterų (12 ir 14 metų) motina, nubausta metams kalėjimo ir 500 eurų bauda už jos buvusio vyro, dukterų tėvo, „psichologinį nužudymą„. Motina, po to, kai ją paliko vyras, mergaičių tėvas, jautėsi tiek įžeista, kad savo neviltį ir neapykantą nenuilsdama net ketverius metus skiepijo dukroms. Melavo ir šmeižė tėvą, tuo sukeldama dukroms psichologinių vystymosi ir bendravimo problemų. Teismas, išnagrinėjęs bylą, pripažino motiną kalta dukroms skiepyto keršto ir neapykantos tėvui. Motina jau buvo sumokėjusi 26 000 eurų baudų už tėvo bendravimo su vaikais trukdymą bei teismo ir kitų institucijų sprendimų dėl bendravimo su vaikais tvarkos pažeidimus bei ignoravimą. Dar 7 000 eurų baudos buvo gavusi už vaikų psichologinį žalojimą ir neapykantos kurstymą. Ši motina buvo tiek apsėsta neapykantos, kad ji visiškai nebegalvojo apie dukrų sveikatą: jai geriau būtų buvę matyti dukras psichiatrinėje ligoninėje nei bežaidžiančias su tėvu.

Jan Heuvelmans iš Belgijos teismo spaudos archyvo rašo, kad tais pačiais metais 4 metams nuteista 37 metų moteris iš Edegem už tai, kad ji 2 metus neleido seneliams iš tėvo pusės matytis su dviem anūkais. Proceso pabaigoje ši bausmė buvo pakeista į 15 125 eurų piniginę baudą. Dar 500 eurų priteista kaip žalos atlyginimas seneliams.

2007 m. birželio 12 d. Ispanijoje, Katalonijoje, teismas priėmė sprendimą Nr. 118048, kuriuo atidavė tėvui auginti dukrą dėl to, kad jos motina 4 metus neleido tėvui ir seneliams iš tėvo pusės bendrauti su mergaite. Taip pat motinai bei jos tėvams teismo sprendimu pusei metų buvo atimta teisė bet kokiu būdu susisiekti su savo vaiku siekiant, kad mergaitė greičiau įveiktų PAS (Parental Alienation Syndrome) padarinius. Be to, teisėjas pareikalavo atsakingos ministerijos iškelti motinai baudžiamąją bylą.

Šių metų gegužės 28 d. Gento teismas Belgijoje pareikalavo nuteisti 4 vaikų motiną 2 metams laisvės atėmimo už tai, kad ji penkis metus piktybiškai neleido vaikų tėvui bendrauti su vaikais. Be to, ji jau 2007 m. vasario 13 d. buvo nuteista už šį elgesį. Tolesnis bylos svarstymas prasidėjo šių metų rugsėjo 3 d. Galutinė bausmė priklausys nuo motinos sąmoningumo ir noro pakeisti savo elgesį.

Ne taip senai nuskambėjo Holivudo aktorių Kim Besindžer ir jos buvusio vyro Aleko Boldvino skandalas. Pasirodo, ši aktorė taip pat žalojo savo dukrą, visaip juodindama ir šmeiždama savo buvusį sutuoktinį, trukdydama jo ir dukros bendravimui.

Prieš maždaug mėnesį Nyderlandų profesorius P. Hoefnagels, mediacijos pradininkas, parašė laišką parlamentui, siūlydamas visiškai uždrausti vaikų dalybų pobūdžio bylas. Nes jos pažeidžia 1980 m. Hagos Konvenciją, Žmogaus teisių deklaracijos principus, Konstituciją bei Civilinį kodeksą. Jei įstatymai numato, kad abu tėvai atsakingi už savo vaikus, kad jų abiejų teisės yra lygios vaikų atžvilgiu, tai negali būti ir kalbos apie kokių nors bendravimo su nuosavu vaiku dienų skaičiaus nustatymo ar – dar blogiau – bendravimo trukdymo. Yra 2 tėvai, du žmonės, kurie be jokių apribojimų turi teisę matyti savo vaikus. Žinoma, tai kalbama apie normalius žmones, kurie neturi jokių įstatymiškų apribojimų bendravimui su vaikais. Dažniausiai situacija tampa nevaldoma, kai vienas iš tėvų (daugiausiai tai yra motinos, kartais – tėvai) nepajėgia įveikti savo pykčio, nusivylimo ar keršto antrajam ir ima trukdyti vaiko ryšį su tuo antruoju. Profesorius siūlo ne pradėti teisminį bylinėjimąsi dėl bendravimo su vaiku sąlygų nustatymo, bet iš karto nustatyti tikrąsias trukdymo sąlygas ir griežtai bausti kaltininką.