Parental Alienation Study Group(PASG, tarptautinė, pelno nesiekianti korporacija, vienijanti 800 narių – daugiausia psichikos sveikatos specialistų ir teisininkų iš 62 šalių), tiek Global Action for Research Integrity in Parental Alienation (GARI-PA, tarptautinė, pelno nesiekianti organizacija, susidedanti iš mokslininkų, profesionalų, studentų bei įvairių šalių pilietinės visuomenės, siekianti sąžiningo tėvų atstūmimo tyrimų bei smurto prieš vaikus tyrimų bei griežto žmogaus teisių sistemos laikymosi), pateikė pareiškimus, kuriuose buvo numatyti kai kurie vėliau specialiojo pranešėjo ataskaitoje atsiradę trūkumai, kurie išvardinti čia, žemiau:

➢ Specialusis pranešėjas tiesiogine prasme turėjo viso pasaulio išteklius, kad parengti objektyvią ataskaitą, kuri atspindėtų geriausias kokybinių ir kiekybinių tyrimų išvadas. Ataskaita nepavyko, nes nepasiekė  šio tikslo ir yra giliai ydinga.

➢ Gyvename dezinformacijos amžiuje. Per socialinę žiniasklaidą, trolinimą ir mokslo nepripažinimo  metodus, tapo nepaprastai lengva palenkti viešąją nuomonę. Ši taktika taip pat naudojama, siekiant pakenkti mokslo bendruomenei ir cenzūruoti alternatyvius požiūrius, siekiant „prastumti“ savo darbotvarkę . Tokie metodai būdingi totalitariniams režimams ir kelia realų pavojų demokratijai. Klaidingai pateiktas ataskaitos pagrindas bei jos rengimo būdas iškelia ideologiją pirmiau vaikų, moterų ir vyrų saugumo.

➢ 2022 m. specialiosios pranešėjos paskelbtas kvietimas teikti informaciją rodo, kad šis projektas nuo pat pradžių buvo labai priešiškas tėvų atstūmimo (TA) teorijai. Specialioji pranešėja kur kas anksčiau nusprendė, kad  TA teorija prieštarauja jos asmeninėmis vertybėmis bei nuomonei, ir ji rado būdą, kaip panaudoti Jungtinių Tautų  Žmogaus Teisių tarybą, kad įgyvendintų savo darbotvarkę.

➢ Neigiamas tokio visuotinio šališkumo poveikis gali atgrasyti asmenis ir organizacijas pateikti alternatyvius ir priešingus požiūrius. Dėl šališkumo jų pastangos tampa neveiksmingos ir jie gali bijoti visuomenės bei žiniasklaidos kritikos, atkreipiant dėmesį į specialiojo pranešėjo menkinamus komentarus.

➢ Ataskaitos šališkumas pasireiškia šiais būdais:

-pakartotinai menkinant pabrėžiant „pseudo-tėvų atstūmimo sampratą“,

-visiškai pasikliaujant pareiškimais prieš TA ir ignoruojant pareiškimus iš TA teorijos šalininkų,

-neatskleidė tūkstančių pateiktų pareiškimų turinio,

– išimtinai rėmėsi tik TA kritikų nuomonėmis ir prielaidomis vietoj mokslinių įrodymų,

-ataskaita persunkta nesugebėjimo pripažinti skausmingos gyvenimo patirties, apie kurią pranešė TA aukos.

➢ ataskaitoje paplitusi klaidinga informacija matoma iš šių pavyzdžių:

ad hominem išpuoliai prieš Richardą Gardnerį ir kitus TA teorijos šalininkus; mokslo neigimo metodai, pavyzdžiui, ignoruojant daugybę recenzuojamų publikacijų ir mokslinių knygų apie TA teoriją; klaidinantys argumentai (pvz., klaidingas statistikos pateikimas, siekiant padaryti klaidingas išvadas); skubotas ir klaidingas generalizavimas(t.y. darant plačias išvadas, pagrįstas netinkamais ir nepakankamais įrodymais); ir anekdotinių „įrodymų“ pateikimas (t. y.pavyzdžių iš asmeninės patirties pateikimas vietoj loginių įrodymų). Ataskaitoje gausu klaidinančių argumentų, cituojant TA neigėjų pareiškimus bei klaidingą citatų iš žurnalų straipsnių turinį.

Ataskaitos autoriai pažeidė JT Žmogaus teisių tarybos elgesio kodekso principus. Pagrindinis ataskaitos tikslas – paskatinti valstybes uždrausti naudoti TA teoriją teisminiuose procesuose ir platesniuose viešosios politikos sprendimuose. Tai gali būti precedento neturintis žingsnis demokratinėje visuomenėje teisėtai tautinei ar tarptautinei vyriausybinei institucijai reikalauti, kad būtų panaikintas moksliškai patvirtintas požiūris į tėvų atstūmimo teoriją ir praktiką. Šiuo atveju atšaukimo poreikį lemia priešiškumas TA ir daug dezinformacijos.

Siekdamas nuslopinti TA teorijos taikymą vaikų globos bylose, specialioji pranešėja ignoruoja milijonus moterų, kurios tapo TA aukomis. Pranešėjai yra svarbiau laimėti ideologinį mūšį – panaikinti TA teoriją iš vaikų globos teismų – nei padėti motinoms, kurios tragiškai savo vaikų buvo atstumtos TA pasekoje.

➢ Esminė ataskaitos klaida – nereikalingos nesantaikos kūrimas ir skatinimas tarp šeimos advokatų, kurie atstovauja nukentėjusius nuo smurto šeimoje, ir šeimos teisininkų, kuriems rūpi ir kurie supranta TA reiškinį.

Tėvų atstūmimas yra rimta psichosocialinė būklė, kuri daro žalą milijonams šeimų. Beprasmiška griauti vieną studijų kryptį siekiant paaukštinti kitą. Skirtingų požiūrių mokslininkai turėtų kalbėtis vieni su kitais ir  mokytis vieni iš kitų, negeneruojant beprasmių diskusijų ir nuolatinės dezinformacijos. Reem Alsalem ataskaita kelia pavojų įstatymų leidėjams bei jų vykdomiesiems organams teisingai pagrįsti socialinę ir visuomenės sveikatos politiką, teisines gynimo bei klinikines priemones dėl nemokslinės, nepagrįstos ir melagingos informacijos pateikimo joje.

Susidaro įspūdis, jog ataskaitos tikslas buvo dokumentuoti, kaip „diskredituota tėvų atstūmimo teorija“ yra naudojama visame pasaulyje, neteisingai kaltinant moteris. Kad atliktų šią užduotį, ji nevedė jokių diskusijų apie sukauptus mokslinius įrodymus apie tėvų atstūmimo teoriją ir praktiką bei nepateikė sukauptų empirinių duomenų apie tai, kaip tėvų atstūmimas pasireiškia visame pasaulyje.

Specialiojo pranešėjo smurto prieš moteris ir mergaites, jo priežasčių ir pasekmių klausimais pranešimui pakako surinkti didelę nepagrįstų anekdotinių ataskaitų kolekciją ir to pagrindu sukurti ataskaitą, iš kurios susidaro įspūdis, kad egzistuoja kritinė problema, kurią reikia spręsti.

Išsami Reem Alsalem ataskaitos kritika ( anglų klb.):

  1. An Analysis of the Report by the Special Rapporteur on Violence against Women and Girls,
    Its Causes and Consequences to the United Nations Human Rights Council, 2023-06-02

https://www.academia.edu/102761213/An_Analysis_of_the_Report_by_the_Special_Rapporteur_on_Violence_against_Women_and_Girls_Its_Causes_and_Consequences

  1. „A Response to the Report by the Special Rapporteur on Violence Against Women and Girls, Its Causes and Consequences, to the United Nations Human Rights Council“, The International Council on Shared Parenting (ICSP) , 2023-06-22 https://www.twohomes.org/wp-content/uploads/2023/06/ICSP-Response-to-the-Report-by-the-Special-Rapporteur-on-Violence-against-Women-and-Girls-2.pdf
  2. GARI-PA statement

https://garipa.org/wp-content/uploads/2022/03/Statement-GARIPA.pdf

Literatūra:

  1. Developmental Psychologyand the Scientific Status of Parental Alienation ( Jennifer J. Harman, Richard A.warshak, Demosthenes Lorendos and matthew j.Florian), journal Developmental psychology by American Psychological Association, 2022, Vo.58, Nr.10.
  2. The Five- Factor Model for the Diagnosis of Parental Alienation, ( Willem Bernet, MD and Laurence L.Greenhil, MD), The Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34929321/