AGNĖ Turauskaitė,  Civilinės Teisės studijų programa, Magistro baigiamasis darbas

Šiandien vaikas turi visas universalių žmogaus teisių dokumentų nuostatose įtvirtintas teises kaip suaugęs asmuo, tačiau to nepakanka. Nors vaikas yra kiekvienos visuomenės pagrindas bei ateitis, tačiau kartu jis yra kiekvienos visuomenės silpnoji dalis, priklausoma nuo aplinkos, dažniausiai nesugebanti apginti savo interesų, jo teises galima įgyvendinti tik per kitų asmenų – visų pirma, tėvų, teises ir pareigas. Pagrindinė pareiga ir atsakomybė už vaiko teisių įgyvendinimą ir interesų gynimą, visų pirma, tenka vaiko tėvams, tačiau daugeliu atvejų vaikų teisių ir teisėtų interesų pažeidimams atsirasti sąlygas sudaro būtent suaugusiųjų asmenų, tarpusavyje nesutariančių tėvų konfliktai. Visą tyrimą rasite1984641 (1)