Įdomu, ar VTAT specialistai, socialiniai darbuotojai ir kiti, sprendžiantys vaikų ir skyrium gyvenančių tėvų bei kitų artimų giminaičių bendravimo klausimus, yra girdėję ištirtus ir įrodytus faktus, kad sunkiausi  tėvų atstūmimo atvejai pasitaiko tuomet, kai tai eskaluoja ir psichologiškai ilgą laiką vaikus traumuoja  psichologinį asmenybės sutrikimą turintis vaiko tėvas ar mama. Vienas iš dažniausiai pasitaikančių tokių sutrikimų aprašytas Julie Hall knygoje ” Narcizas tavo gyvenime” .  Knygoje taip pat nagrinėjamas tėvų atstūmimas, kaip narcistiškos asmenybės elgesio padarinys .

Narcistinis asmenybės sutrikimas paveikia žmonių gyvenimus , jei tokių turite savo aplinkoje. Dažnai net nepagalvojate ir/ar nesuprantate, kodėl žmogus stokoja empatijos, yra nesukalbamas, savo interesus kelia aukščiau ir aukščiausiai, su juo neįmanomas joks kompromisas: arba bus, kaip narcizas nori, arba nebus niekaip – karas be paliaubų ir juo labiau – pabaigos. Perskaitę knygą nustebsite, jei pasirodys, kad turite tėvus, brolius ar seseris narcizus, gyvenate su sutuoktiniu/-e narcizu ar jūsų viršininkas/-ė yra narcizas. Tik klausimas, ar pats narcizas/-ė, perskaitęs knygą, tai supras?