Originalus tyrimo pavadinimas:“ Are Parents with Shared Residence Happier? Children’s Postdivorce Residence Arrangements and Parents’ Life Satisfaction“

Stokholmo Universitete atlikto tyrimo rezultai patvirtino, jog išsiskyrusių tėvų, taikančių alternuojamą vaikų gyvenamą vietą po skyrybų ( t.y., kai vaikai vienodais periodais gyvena pas abu savo tėvus), gyvenimo kokybė, pasitenkinimas gyvenimu bei laimės jausmas yra žymiai aukštesni, nei tų tėvų, kurie po skyrybų vaikus augina vienas iš jų. Buvo tirti daugiau, nei 4 000 išsiskyrusių respondentų.

Tyrimo medžiaga anglų kalba rasite  čia: SRRD_2015_17