2023m. lapkričio 10d. Seime organizuota „Tarptautinės kovos dėl vaikų globos ir smurtas prieš moteris: kas veikia, kas ne ir ką būtina keisti?“, kur viena iš pranešėjų, kaip teigia Seimo narės Morganos Danielės postai Facebook, paskviesta Reem Alsalem, specialioji JT reporterė, paruošusi ataskaitą pavadinimu „Custody, violence against women and violence against children: Report of the Special Rapporteur on violence against women and girls, its causes and consequences, Reem Alsalem“.

Ši JT pateikta ataskaita susilaukė griežtos kritikos iš daugelio šalių psichologų, psichiatrų, teisininkų profesionalų, atliekančių tyrimus smurto artimoje aplinkoje bei tėvų atstūmimo srityse.

Beje, pastaroji JT sesija Reem Alsalem ataskaitos nepatvirtino.

Šalia svarbių temų, tokių, kaip smurto prieš moteris ir mergaites bei tarptautinio vaikų grobimo, kalbama ir apie tėvų atstūmimą, suplakant jo sąvoką su smurto sąvoka prieš moteris (tas tiesa tuo atveju, kai be rimtų priežasčių vaiko tėvo sąmoninga ar nesąmoninga veika sutrikdomas mamos ir vaiko ryšys). Deja, Morgana Danielė ignoruoja faktą, jog visame pasaulyje, kur tas reiškinys stebimas, šį psichologinio smurto forma dažniausiai yra naudojama moterų prieš vyrus. Pasirinkta tema-labai aktuali Lietuvoje nes jau eilę metų išyra apie 50% santuokų. Apie trečdalį iš to skaičiaus buvę sutuoktiniai skiriasi sunkiai ir ypatingai ilgai užsitęsia nesutarimai dėl vaiko gyvenamos vietos nustatymo po skyrybų bei bendravimo tvarkos su skyrium gyvenančiuoju iš tėvų nustatymo. Kaip žinia, Lietuvoje dažniausiai vaiko gyvenama vieta nustatoma su jo motina ir tik retais atvejais-su vaiko tėvu. Dėl to problemos nebūtų, jei būtų laikomąsi bendravimo tvarkos su skyrium gyvenančiuoju iš tėvų. Deja, sunkiausi atvejai nuskamba Lietuvos ir net tarptautiniu mastu, kai vienas iš tėvų piktnaudžiauja tėvo valdžia, nesilaiko tesmo sprendimo ir dėl nepateisnamų priežasčių sutrikdo vaiko ir skyrium gyvenančio iš tėvų bendravimą arba jį visai nutraukia. Tokios situacijos žinomos visame pasaulyje, o specialistai, tyrinėjantys šį reiškinį tiesiog jį vadina tėvų atstūmimu (tam, kad nepainioti vaiko ir skyium gyvenančiojo iš tėvų ryšio nutūkimą dėl kitų aplinkybių, nes tada taikomos kitokios pagalbos priemonės).

Kai buvo paskelbtas kvietimas teikti informaciją ataskaitos ruošimui, tiek Parental Alienation Study Group(PASG, tarptautinė, pelno nesiekianti korporacija, vienijanti 800 narių – daugiausia psichikos sveikatos specialistų ir teisininkų iš 62 šalių), tiek Global Action for Research Integrity in Parental Alienation (GARI-PA, tarptautinė, pelno nesiekianti organizacija, susidedanti iš mokslininkų, profesionalų, studentų bei įvairių šalių pilietinės visuomenės, siekianti sąžiningo tėvų atstūmimo tyrimų bei smurto prieš vaikus tyrimų bei griežto žmogaus teisių sistemos laikymosi), pateikė pareiškimus, kuriuose buvo numatyti kai kurie vėliau specialiojo pranešėjo ataskaitoje atsiradę trūkumai, tokie, kaip:

 • Specialusis pranešėjas tiesiogine prasme turėjo viso pasaulio išteklius, kad parengtų objektyvią ataskaitą, kuri atspindėtų geriausias kokybinių ir kiekybinių tyrimų išvadas. Ataskaita nepavyko, nes nepasiekė šio tikslo ir yra visapusiškai ydinga.
 • Gyvename dezinformacijos amžiuje. Per socialinę žiniasklaidą, trolinimą ir mokslo nepripažinimo metodus, tapo nepaprastai lengva palenkti viešąją nuomonę. Ši taktika taip pat naudojama, siekiant pakenkti mokslo bendruomenei ir cenzūruoti alternatyvius požiūrius, siekiant „prastumti“ savo darbotvarkę . Tokie metodai būdingi totalitariniams režimams ir kelia realų pavojų demokratijai. Klaidingai pateiktas ataskaitos pagrindas bei jos rengimo būdas iškelia ideologiją pirmiau vaikų, moterų ir vyrų saugumo.
 • 2022 m. specialiosios pranešėjos paskelbtas kvietimas teikti informaciją rodo, kad šis projektas nuo pat pradžių buvo labai priešiškas tėvų atstūmimo (TA) teorijai. Specialioji pranešėja kur kas anksčiau nusprendė, kad TA teorija prieštarauja jos asmeninėmis vertybėmis bei nuomonei, ir ji rado būdą, kaip panaudoti Jungtinių Tautų  Žmogaus Teisių tarybą, kad įgyvendintų savo darbotvarkę.
 • Neigiamas tokio visuotinio šališkumo poveikis gali atgrasyti asmenis ir organizacijas pateikti alternatyvius ir priešingus požiūrius. Dėl šališkumo jų pastangos tampa neveiksmingos ir jie gali bijoti visuomenės bei žiniasklaidos kritikos, atkreipiant dėmesį į specialiojo pranešėjo menkinamus komentarus.
 • Ataskaitos šališkumas pasireiškia šiais būdais:

pakartotinai menkinant pabrėžiant „pseudo-tėvų atstūmimo sampratą“;

visiškai pasikliaujant pareiškimais prieš TA ir ignoruojant pareiškimus iš TA teorijos šalininkų;

neatskleidė tūkstančių pateiktų pareiškimų turinio;

išimtinai rėmėsi tik TA kritikų nuomonėmis ir prielaidomis vietoj mokslinių įrodymų;

ataskaita persunkta nesugebėjimo pripažinti skausmingos gyvenimo patirties, apie kurią pranešė TA aukos.

 • Ataskaitoje paplitusi klaidinga informacija matoma iš šių pavyzdžių:

ad hominem išpuoliai prieš Richardą Gardnerį ir kitus tėvų atstūmimo teorijos šalininkus; mokslo neigimo metodai, pavyzdžiui, ignoruojant daugybę recenzuojamų publikacijų ir mokslinių knygų apie tėvų atstūmimo teoriją; klaidinantys argumentai (pvz., klaidingas statistikos pateikimas, siekiant padaryti klaidingas išvadas); skubotas ir klaidingas generalizavimas(t.y. darant plačias išvadas, pagrįstas netinkamais ir nepakankamais įrodymais); ir anekdotinių „įrodymų“ pateikimas (t. y.pavyzdžių iš asmeninės patirties pateikimas vietoj loginių įrodymų). Ataskaitoje gausu klaidinančių argumentų, cituojant tėvų atstūmimo neigėjų pareiškimus bei klaidingą citatų iš žurnalų straipsnių turinį.

Ataskaitos autoriai pažeidė JT Žmogaus teisių tarybos elgesio kodekso principus. Pagrindinis ataskaitos tikslas – paskatinti valstybes uždrausti naudoti tėvų atstūmimo teoriją teisminiuose procesuose ir platesniuose viešosios politikos sprendimuose. Tai gali būti precedento neturintis žingsnis demokratinėje visuomenėje teisėtai tautinei ar tarptautinei vyriausybinei institucijai reikalauti, kad būtų panaikintas moksliškai patvirtintas požiūris į tėvų atstūmimo teoriją ir praktiką. Šiuo atveju atšaukimo poreikį lemia priešiškumas tėvų atstūmimui ir daug dezinformacijos.

Reem Alsalem JT ataskaita Lietuvoje paskatino pasireikšti moterų grupėms. Socialiniuose tinkluose stebimas sujudimas, teigiant, jog tik moterys yra smurto ir tėvų atstūmimo aukos. Kas neatitinka realios situacijos. Savo nuostatoms pagrįsti naudojamos ne mokslo tiesos, bet klišės, tokios, kaip:  „mama nuspręs, kas vaikui geriausia“, „ vaikų „nuteikimas“ yra pseudo sąvoka iš pseudo mokslo“ (kai tuo tarpu LT š.m. balandžio mėn. pristatytas „Vaiko nuomonės išklausymo metodinis vadovas“ , kur 72psl. išdėstoma, kokie požymiai rodo, kad vaikui daroma įtaka) ir pan. Atvirai šaipomąsi iš tėvų atstūmimą patyrusių ir patiriančių tėvų-vyrų. Pats faktas, jog pranešėja pakviesta specialioji reporterė Reem Alsalem leidžia manyti, jog ir konferencija vyks jos ataskaitos fone. Klausimas: ar pajėgs Lietuvos specialistai: psichologai, teisininkai, vaikų teisių darbuotojai, kurie klasdien savo darbe mato tėvų atstūmimo situacijų tragizmą, išlikti sąžiningi ir teisingi, išdrįsdami pateikti kitą „medalio“ pusę apie vaikų nuteikinėjimą, tėvų atstūmimą ir jo strategijas, bei nuo tėvų atstūmimo nukentėjusių tėvų-vyrų skaičių, lyginant su dėl to paties nukentėjusiomis motinomis, nei teigiama  minėtoje ataskaitoje. Nagrinėti aktualias problemas būtina, tik ar JT nepatvirtinta Reem Alsalem ataskaita yra atspirties taškas vaikų globos klausimais Lietuvoje?

Beje, ar galima tikėtis, jog, nustojus naudoti sąvoką „tėvų atstūmimas‘ , šis reiškinys stebuklingai išnyks? Tikrai ne. Nes jau beveik prieš dešimtmetį specialistai tyrimų metu nustatė, jog tėvų atstūmimą eskaluoja asmenys, turintys vieną ar kitą psichologinę problemą. O tokių žmonių yra ir, deja, bus ir ateityje. Vaikų nuteikinėjimas bei ryšio su vienu iš tėvų nutraukimas be realios priežasties yra opi ir spręstina problema. Tai spręsti reikėtų su tos srities mokslininkais, kurie atlieka mokslinius teorinius ir empirinius tyrimus, o ne politikuoja, siekdami vienos ar kitos visuomenės grupės palankumo.

Išsami Reem Alsalem ataskaitos kritika:

 1. An Analysis of the Report by the Special Rapporteur on Violence against Women and Girls,
  Its Causes and Consequences to the United Nations Human Rights Council, 2023-06-02

https://www.academia.edu/102761213/An_Analysis_of_the_Report_by_the_Special_Rapporteur_on_Violence_against_Women_and_Girls_Its_Causes_and_Consequences

 1. „A Response to the Report by the Special Rapporteur on Violence Against Women and Girls, Its Causes and Consequences, to the United Nations Human Rights Council“, The International Council on Shared Parenting (ICSP) , 2023-06-22 https://www.twohomes.org/wp-content/uploads/2023/06/ICSP-Response-to-the-Report-by-the-Special-Rapporteur-on-Violence-against-Women-and-Girls-2.pdf
 2. GARI-PA statement

https://garipa.org/wp-content/uploads/2022/03/Statement-GARIPA.pdf

Literatūra:

 1. Developmental Psychologyand the Scientific Status of Parental Alienation ( Jennifer J. Harman, Richard A.warshak, Demosthenes Lorendos and matthew j.Florian), journal Developmental psychology by American Psychological Association, 2022, Vo.58, Nr.10.
 2. The Five- Factor Model for the Diagnosis of Parental Alienation, ( Willem Bernet, MD and Laurence L.Greenhil, MD), The Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34929321/