Teisingumo Ministerija išaiškino dėl vaikų ir jų skyrium gyvenančių tėvų bendravimo karantino sąlygomis. Kad nebūtų nesusipratimų,  tikslinga atsispausdinti ir pasiimti su savimi šį ministerijos išaiškinimą, kai vyksite ar eiste susitikti su savo skyrium gyvenančiais vaikais ( kontroliuojantieji judėjimą šalyje arba vaiką auginantis iš tėvų gali to nežinoti arba nenorėti žinoti). Ministeroijos išaiškinimą skaitykite čia: