Š.m. kovo 16 dieną vyko prieš savaitę piketavusių prie G.Nausėdos rinkimų štabo aktyvių piliečių susitikimas su kandidatu į prezidentus p.G.Nausėda. Deja, p.L.Slušnys pokalbyje dalyvauti, galimai, taip ir neišdrįso. Susitikimo dalyviai aptarė vaikų teisių ir vaikų apsaugos klausimus Lietuvoje. Aiškinosi kandidato į prezidentus nuomonę vaikų teisių klausimais. Susitikimas paliko malonų įspūdį.

Nuotraukoje iš kairės į dešinę: N.Maleckienė, Facebook grupė ” Institucinis smurtas” ; A.Skrinska, ” Sąjunga vardan šeimos” ; kandidatas į prezidentus G.Nausėda; R.Kvietkauskas, APTA; V.Chochlovas, aktyvus pilietis; D,Černeckienė, verslininkė, aktyvi pilietė; K.Černeckas, APTA.