Liepos 1 dieną pradeda veikti nauja vaiko teisių apsaugos tvarka, ja siekiama pagerinti reagavimą į vaikų nepriežiūros ar smurto prieš juos atvejus, darbą su šeima joje kilus krizei.
1. Centralizuota sistema ir pagalba visą parą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai tampa pavaldūs buvę visi Lietuvos savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriai, jie turės dirbti pagal vienodus standartus.
Šalyje veiks 12 tarnybos teritorinių skyrių, jiems priklausys vietose dirbantys vaiko teisių specialistai, mobiliosios komandos, budėtojai. Skyriai įpareigoti visą parą, taip pat švenčių bei poilsio dienomis, užtikrinti vaiko teisių apsaugą, reaguoti į visus raštu, žodžiu ar kitokiomis priemonėmis gautus pranešimus apie vaiko teisių pažeidimus. Pradės dirbti atvejo vadybininkai, jie užtikrins operatyvaus pagalbos organizavimo vaikui ir šeimai inicijavimą, koordinavimą.

2. Nustatyti terminai reaguoti Jei pranešimas susijęs su galimu smurtu prieš vaiką, vaiko teisių specialistai įpareigoti į jį reaguoti ne vėliau kaip per 6 val. nuo pranešimo gavimo. Jei pranešimas susijęs su galimais kitais vaiko teisių pažeidimais, specialistai turi jį nagrinėti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo gavimo.
Kai nustatoma, kad šeimoje yra grėsmė vaiko saugumui, sveikatai ir gyvybei (kitaip – antras grėsmės lygis), vaikas turės būti paimamas iš šeimos.

3. Vaikai negalės likti vieni Vaiko atstovai pagal įstatymą turės pasirūpinti, kad vaikas iki 6 metų be objektyvios būtinybės neliktų be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros.

4. Paslaugos šeimai Pagalbą šeimai, kai vaikui nustatytas antrasis grėsmės vaikui lygis ir dėl šios priežasties vaikas bus paimtas iš atstovų pagal įstatymą (tėvų), teiks mobilioji komanda (psichologas, socialinis darbuotojas ir specialistas, dirbantis su turinčiais priklausomybių). Mobili komanda su šeima intensyviai dirbs 14 dienų, po to bus sprendžiama, ar į ją gali grįžti vaikas. Kitais atvejais švietimo, socialines ir pan. paslaugas šeimoms, kurios susiduria su sunkumais ir negali vienos susidoroti su iššūkiais, kaip ir iki šiol turės teikti savivaldybės.

5. Daugiau psichologų apklausose Nuo liepos 1 dienos tampa privalomas psichologų dalyvavimas mažamečių (iki 14 metų) nukentėjusiųjų ar liudytojų apklausose. Psichologas turės dalyvauti nepilnamečių (iki 18 metų) nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausose dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei, sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai, dėl pelnymosi iš nepilnamečio prostitucijos ar nepilnamečio įtraukimo į prostituciją. Šaltinis: