Kasmet balandžio 25 dieną daugelyje psaulio valstybių atkreipiamas dėmesys į tėvų atstūmimą- procesą, kai vaiko ir vieno iš jo tėvų bei artimų giminaičių ryšys nutraukiams kito iš tėvų ar kitų vaiko globėjų be jokių tam jokių priežasčių. Dėl to vaikas patiria psichologines pasekmes, lydinčias jį tolesniame gyvenime. Tėvų atstūmimas – tai psichologinis vaiko žalojimas ir grubus teisės į šeimos ryšius pažeidimas.

Lietuvoje 2021m. ta diena paminėta keletu straipsnių, kurių nuorodas pridedu:

https://www.lrytas.lt/tevams/tevyste/2021/04/25/news/tevu-atstumimo-sindromas-vaikai-nuteikti-pries-teti-ar-mama-traumuojami-visam-gyvenimui-19119801/

https://www.lrytas.lt/tevams/tevyste/2021/04/25/news/dvieju-teciu-kurie-negali-matytis-su-savo-vaikais-istorijos-lietuvos-istatymai-mums-negali-padeti-19119612/