Penkioliktą kartą daugelio pasaulio valstybių šiandien mini supratimo apie tėvų atstūmimą dieną. Normaliomis sąlygomis vyksta įvairios akcijos, konferencijos mitingai. Labiausiai paplitusi akcija, paleidžiant į dangų baltus balionus vaikams, kurie dėl vieno iš tėvų, vaiką savo namuose auginančio, kaltės negali bendrauti su savo skyrium gyvenančiu tėčiu ar mama. Tą dieną kreipiamasi į visuomenę, politikus, vaikų teisių apsaugos darbuotojus, kad jie sugebėtų atpažinti tėvų atstūmimą ir padarytų viską, kad vaikai to nepatirtų. Nes tėvų atsūmimas yra vaikų psichologinis žalojimas, paliekantis pasekmes visam likusiam gyvenimui.

Deja, nors ir išmokta tėvų atstūmimą atpažinti, dar nesugebama praktikoje greitai ir efektyviai tai išsspręsti. Valstybė turėtų prisiimti atsakomybę už tai, kad realybėje kol kas nesugebama apsaugoti vaiko nuo tos psichologinio žalojimo rūšies. Beje, iš Europos Sąjungos jurisprudencijos yra aišku, kad valstybių vyriausybės turi pareigą vaikus apsaugoti ir apginti ne tik nuo fizinio smurto, bet ir nuo to iš tėvų, kuris stengiasi atriboti vaiką nuo jo antrojo iš tėvų. ” O tai reiškia, kad nei vienas negali būti atleistas nuo atsakomybės už vaiko ir skyrium gyvenančio tėčio ar mamos santykių sabotavimą ar/ir nutraukimą.

Lietuvoje dėl pandemijos planuota akcija neįvyks. Tačiau tėvai ir mamos bei jų artimieji niekada neišsižadės savo vaikų, kurie ne dėl savo kaltės patiria lojalumo konfliktą ir yra įstumti į ne vaikiškus suaugusiųjų santykius.