Šiame straipsnyje išsakyta nuomonė parodo, jog Lietuvoje dar stokojama elementaraus tėvų atstūmimo problematikos suvokimo. Straipsnis: