2016m. gruodžio 8 dieną ASOCIACIJA PRIEŠ TĖVŲ ATSTŪMIMĄ (sutrumpintai APTA) mini savo veiklos pirmąjį penkmetį.

Ta proga noriu nuoširdžiai padėkoti visiems esamiems ir buvusiems asociacijos nariams, kurių pastangų dėka supratimas apie tėvų atstūmimą bei Tėvų Atstūmimo Sindromą Lietuvoje pajudėjo iš mirties taško. Asociacijos vardu noriu padėkoti mūsų idėjiniams partneriams, reikiamais atvejais padedančiais dalykiniais, moksliniais ir juridiniais patarimais bei žiniomis.
Susiburti į asociaciją privertė būtinybė, nes išryškėjo, jog po šeimos skyrybų dažnai vienas iš tėvų ima manipuliuoti vaikais, VTAT darbuotojais ir net teisininkais ( jau nekalbant apie giminių ir pažįstamų ratą) tam, kad antrąjį iš tėvų – skyrium gyvenantįjį – eliminuoti iš vaiko gyvenimo. Asociacijos nariai – tai mamos ir tėvai, kurie po skyrybų asmeniškai patyrė ir/ar patiria tėvų atstūmimo procesą. Taip pat seneliai iš atstumtojo tėvo/mamos pusės, kuriems vaiką besisavinačio tėvo/mamos sudaromos kliūtys normaliam bendravimui su anūkais. Asociacijoje yra ir žmonių, kurie patys nepatyrė tėvų atstūmimo, tačiau savo artimųjų bei pažįstamų rate tokius atvejus stebėjo. Asociacijos nariai yra už lygiavertę tėvystę ir siekia reikiamų tam teisinių pokyčių.

ASOCIACIJA PRIEŠ TĖVŲ ATSTŪMIMĄ – ne pelno siekianti organizacija, savo veiklą vystanti asociacijos narių kūrybinių ir materialinių įnašų dėka. Per pirmąjį veiklos penkmetį pavyko atkreipti visuomenės dėmesį į faktą, jog aršių skyrybų atvejais iškyla didžiulė grėsmė vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo/motinos santykių sužlugdymui ir/ar nutraukimui ir kad tai vadinama tėvų atstūmimu. Asociacijos organizuotų konferncijų bei kitos veiklos dėka Lietuvoje imta kalbėti apie tėvų atstūmimą bei to sukeliamą vaikams Tėvų Atstūmimo Sindromą, iškelta mintis dėl mediacijos taikymo aršių skyrybų atvejais, vyksta diskusijos dėl alternuojamos vaiko gyvenamos vietos po skyrybų taikymo Lietuvoje. Europos valstybių, kuriose toks modelis taikomas, atlikti tyrimai parodė, jog tai, po gyvenimo normalioje, darnioje šeimoje, yra pats tinkamiausias ir sėkmingiausiais vaikų auginimo bei auklėjimo modelis. Asociacijos narių principingumo dėka išryškėjo tėvų-vyrų galima diskriminacija lyties pagrindu, sprendžiant skyrybų bylas. Taip pat nepakankama VTAT darbuotojų kompetencija ir aplaidumas tėvų atstūmimo atvejais. Asociacijos Prieš Tėvų Atstūmimą bei Seimo narių pastangomis buvo siūlomos įstatymų pataisos dėl bendravimo su vaikais po skyrybų bei lygiavertės tėvystės. Seimas, atsižvelgdamas į signalus ir pasiūlymus, 2016 metu birželio 3 dieną patvirtino Civilinio Kodekso pakeitimus, kurie įsigalios 2017 m. sausio 2 d.
Taip, kaip šiuo metu Lietuvoje yra sprendžiama tėvų atstūmimo problematika, galima daryti išvadą, jog artimiausią penkmetį APTA matomai turės dar pakankamai veiklos. Belieka palinkėti sėkmės APTA nariams bei visiems, paliestiems tėvų atstūmimo beprotybės jų pastangose neprarasti ryšio su savo vaikas bei siekimo lygiavertės tėvystės įtvirtinimo praktikoje. Ir tikėjimo, jog jų vaikai, patyrę tėvų atstūmimą ar net įgiję Tėvų Atstūmimo Sindromą, su laiku supras, kas su jais padaryta ir sugebės atsikratyti to pasekmių.

Už laimingą vaikystę su mama, tėčiu, seneliais… net jei tėveliai nebėra kartu!

Birutė van der Weg – Bražiūnienė