2019m. rugsėjo 7 d. įvykusiame pikete prieš Barnevernet ideologiją buvo paliestas ir tėvų atstūmimo klausimas.
Mes, nukentėję nuo tėvų atstūmimo, suprantame skausmą, kurį sukelia vaiko atskyrimas nuo normalių tėvų. Tėvų atstūmimo atvejais tai vyksta sistemiškai, Barnevernet – jei padaroma klaida.
Mes suprantame, kad globėjų šeimose vaikai gali būti nuteikinėjami prieš tikrus tėvus, panašiai, kaip tai vyksta tėvų atstūmimo atvejais. „Vaiko nenoras“ tampa papildoma, dažnai neįveikiama, kliūtimi atkurti vaiko ir tėvų ryšį.
Mes manome, kad abiem atvejais institucijos neįvertina biologinių tėvų svarbos vaikams: Barnevernet galimai paima vaikus iš pakankamai normalių tėvų, o tėvų atstūmimo atvejais institucijos išlieka per daug pasyvios ir nenaudoja ryžtingų priemonių vaiko ryšiui su tėvu ar motina, prieš kurį vaikas nuteiktas, atkurti. Tai yra institucinis smurtas prieš vaikus. Ir jų tėvus.