2019m.kovo mėn. 9 diena

Savo įrašu Facebook p. L.Slušnys patvirtina, jog jis iš tiesų nenutuokia , kas yra tėvų atstūmimas, kaip jis pasireiškia ir kodėl, tėvų atstūmimą patyrę vaikai, anot p.L.Slušnio, ”  į savo piketuojančius tėvus, įtariu, net nežiūri.”

Ar žmogus, suprasdamas tėvų atstūmimo pasekmes vaikams, šitaip sarkastiškai šaipytųsi iš tėvų, siekiančių atkreipti visuomenės ir ,ypatingai, politikų dėmesį į lygiavertės tėvystės užtikrinimo spragas ? Ar žmogus, turėdamas elementariausią nuovoką ir empatijos jausmą, šaipytųsi iš tėvų skausmo?

O šis, besišaipantis žmogus, save vadina psichologu….

Būtų labai įdomu išklausyti p.L.Slušnio paaiškinimą, ar tėvų atstūmimą patiriantys vaikai, 1-erių, 2-jų, 3-jų, 5-erių ir t.t. metų vaikai turėtų eiti piketuoti ir kritikuoti p.L.Slušnio?

Bet dar labiau nustebina neužilgo Facebook pasirodęs jo kolegos, D.Pūro, komentaras:

„Tokių grupuočių išpuoliai iš tikrųjų prideda geros reputacijos ir tau, Linas Slusnys, ir tavo remiamam kandidatui į Prezidentus”.

Darytina išvada, jog tokiame kolegos ” palaikyme” žymus Lt psichiatras susipainiojo sąvokose bei jų etiniame suvokime. Nes sunkiai tikėtina, jog kritikos išsakymas prideda reputacijos. Greičiau jau – galvos skausmo.