Laba diena,

Norėtume susitikti su Jūsų tarnybos atstovais pasitarti dėl tėvų atstūmimo – reiškinio, kai vienas iš tėvų, dažniausiai skyrybų metu, ima kliudyti kitam iš tėvų bendrauti su vaikais. Tėvų atstūmimas literatūroje nurodomas kaip sunkus smurtas prieš vaikus, tačiau efektyvių pagalbos priemonių Lietuvoje, mūsų žiniomis, nėra. Esame išsamiai susipažinę su pagalbos priemonėmis, taikomomis pažangiose vakarų šalyse. Norėtume tuo klausimu pabendrauti su Jumis. Pritaikydami Jūsų platesnį išprusimą Lietuvos vaiko interesų apsaugos galimybėse ir mūsų žinias šioje specifinėje srityje, norėtume pasitarti apie tai, ką reikėtų daryti, kad tėvų atstūmimo problemos sprendimai išjudėtų iš mirties taško.
Šiandieną tuo klausimu kalbėjau su Jūsų tarnybos direktoriaus pavaduotoja V. Šulskyte, tačiau susidarė įspūdis, kad Jūsų tarnyba galbūt nesupranta problemos aktualumo. Mums yra žinomi faktai, kai šis klausimas Lietuvoje sprendžiamas apgailėtinai, kai tarnybų specialistai tapdavo smurto prieš vaikus sąjungininkais. Būdami vienaip ar kitaip nuo to nukentėję (kaip tėčiai, kaip mamos prieš kurias buvo nuteikti vaikai, kaip seneliai ir močiutės, su kuriais vaikų ryšys taip pat nutrūko), dalinamės informacija, ieškome dialogo su įvairių tarnybų atstovais, organizuojame piketus, kadangi mums rūpi vaikų problemos:
hps://www.youtube.com/watch?v=8EH1E5oZr80& clid=IwAR3ota78jrXeMaoiUHu88hUVUmBd0wD-ChTeVv4VPzVW4KnFbBXo4OgImA4

Prašau sudaryti galimybę man susitikti su Jūsų tarnybos atstovais aptarti aukščiau nurodytas problemas.

Pagarbiai,
Ramūnas Kvietkauskas, NVO „Asociacijos prieš tėvų atstūmimą” narys ir atstovas Europos tėvų platformoje, Facebook puslapio „ATPA. Asociacija pries tevu atstumima” ir grupės „Tėvų atstūmimas ir lygiavertė tėvystė” administratorius

Kreipimasis išsiųstas  info@vaikoteises.lt  ,2019.05.16