Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) 2019 m. liepos 23 d. sprendimu byloje Š. prieš Lietuvą (peticijos Nr. 21243/17) pripažino, kad nacionaliniai teismai, nustatydami pareiškėjo dukters gyvenamąją vietą, neužtikrino sprendimo priėmimo proceso, kuriuo apribota pareiškėjo teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, teisingumo ir taip pažeidė Konvencijos 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) saugomus interesus. 
EŽTT vertino, ar kiekviena proceso stadija atskirai užtikrino pareiškėjo teises, ir atkreipė dėmesį į tai, kad tiek proceso dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo metu, tiek nustatant dukters nuolatinę gyvenamąją vietą su motina pareiškėjas teikė įvairius argumentus, kodėl duktė turėtų gyventi su juo, tačiau nacionaliniai teismai, nustatydami laikinąją nepilnametės dukters gyvenamąją vietą, nenagrinėjo šių argumentų. EŽTT pabrėžė, kad nė vienas teismas taip tinkamai ir neįvertino pareiškėjo argumentų. 
Visą tekstą skaitykite čia: