Tiesos neatitinkantis straipsnis apie tėvų atstūmimą.