Asociacija Prieš Tėvų Atstūmimą 2019-04-25 minėjo Pasaulinę tėvų atstūmimo pripažinimo dieną, surengiant piketą prie, narių nuomone, institucinio smurto prieš vaikus vieno iš židinių – Vilniaus Apygardos teismo.
Jūsų dėmesiui – mes tapome tarptautinio slide show dalimi: